fizyka-zseeim.blogspot.com

    Ta strona przeznaczona jest jako projekt na fizykę. Tematem strony jest tarcie i wszelkie związanie z nim pojęcia. Podczas pracy zostały omówione poszczególne pojęcia takie jak m.in.:

1.Przyczyny istnienia tarcia.
2. Tarcie statyczne i kinetyczne.
3. Wykres wartości siły tarcia od wartości siły działającej równolegle do stykających się powierzchni dwóch ciał.
4.Właściwości tarcia.
5.Sposoby likwidowania tarcia.
6.Dlaczego nie powinno się gwałtownie hamować samochodem?
7.Jak zmienia się współczynnik tarcia w zależności od temperatury?
8. Opony letnie i zimowe.
9.Sposoby wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego.

    Autorzy bloga to Wojciech Gach, Adam Kaleta i Jakub Borgieł z ZSEEiM w Bielsku - Białej. Koordynator programu mgr Zdzisława Hojnacka.